Общи условия за ползване на „KYK0.com“

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уебсайта www.kyk0.com.

KYK0.COM е онлайн магазина за продажба на едро и дребно, който се управлява от АРХОН 7 ООД  и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на онлайн магазин KYK0. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с Общи условия за ползване на „KYK0.com“ , и запознаване, и съгласие  с  Декларация за съгласие на субекта ( клиент / поръчващ / потребител )  на данните. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни части в тях, моля, не използвайте този сайт.

В сила от 25.05.2018 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ  СУБЕКТА ( КЛИЕНТ / ПОРЪЧВАЩ / ПОТРЕБИТЕЛ ) НА ДАННИТЕ

Долуподписаният/ата ……………………………………………………,

с адрес на доставка: ………………………………………………….,

с настоящото декларирам, че давам съгласието си АРХОН 7 ООД  да обработва мойте лични данни за целите на:

ОНЛАЙН МАГАЗИН  KYK0.COM,

със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен сега съгласие.

Информиран съм, че имам право на информация за събираните за мен данни, за парвото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.

Дата:                     Декларатор:

Настоящият документ съдържа:

Част 1. – ПРИЕМАНЕ И СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Част 2. – ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ( ПОРЪЧВАЩИ / КЛИЕНТИ )

Част 3. – ИЗРАБОТКА ( ЩАМПИРАНЕ ) НА ПРОДИКТИ ПО ПРОЕКТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Част 4. – НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Част 5. – ДОСТАВКА

Част 6. – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОРЪЧВАЩИЯТ

Част 7. – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ( АРХОН 7 ООД )

Част 8. – ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Част 9. – НЕРЕДНОСТИ, ВРЪЩАНЕ НА СТОКА И ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Част 10. – Авторско право

Част 11. – ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ

 

Част 1. – ПРИЕМАНЕ И СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

Настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ представляват правно споразумение  между АРХОН 7 ООД и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта – онлайн магазин „KYK0.com“. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е задължително условие за използването на онлайн магазин KYK0.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, онлайн магазин KYK0 или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя.

Взаимоотношенията между потребителите и АРХОН 7 ООД във връзка с използването на онлайн магазин KYK0 се регулират изключително от тези ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта и са неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

Общите условия на договора са за използване на предоставените от „АРХОН7“ ООД; Булстат:202792140 услуги на потребителите на онлайн магазин KYK0.com.

За осъществяване на поръчка, всеки клиент се задължава да се запознае с тази информация и да се съгласи с условията.

Освен описаните в тази секция точки, условията включват и всички технически, логистични, финансови и правни въпроси, описана в Политика за защита на личните данни и бисквитки, и Авторско право долу на страницата в сайта.

Потребителят (поръчващият / клиента ) на онлайн магазина KYK0,  декларира, че е съгласен и запознат с  Политика за защита на личните данни  и дава съгласието си АРХОН 7 ООД да обработва и защитава предоставените свои лични данни.

ЧАСТ 2. – ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ( ПОРЪЧВАЩИ / КЛИЕНТИ )

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

Услугите в онлайн магазин KYK0.com са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

Чрез регистрацията или поръчка на стока в онлайн магазин KYK0.com, потребителите се съгласяват с изложените по-долу ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за предоставените чрез онлайн магазин услуги от фирма „АРХОН7“ ООД.

Част втора от настоящите Общи условия за ползване на „KYK0.com“ се отнасят до всеки регистрирал се или поръчващ стока и ползващ услугите, предоставени от „АРХОН7“ ООД чрез сайта на магазин KYK0.com.

„АРХОН7“ ООД предоставя чрез онлайн магази KYK0.com на потребителите си снимков материал и описание на стоката, която те могат да поръчат чрез платформата за поръчка.

Част 3. – ИЗРАБОТКА ( ЩАМПИРАНЕ ) НА ПРОДИКТИ ПО ПРОЕКТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

 Изпълнител по договора за изработка е фирма „АРХОН7“ ООД, Булстат:202792140.

Адрес за кореспонденция на онлайн-магазин „KYK0.com“ :гр. Пловдив 4004 ,ул. Славееви гори 47

Поръчващ (потребител / клиент )е всяко лице, регистрирало се или поръчващо стока във виртуалния магазин KYK0.com, управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка , потвърдена в последствие по телефона.

Виртуален магазин е интернет сайтът с домейн KYK0.com, собственост на Изпълнителя.

Предметът на договора е: доставка на стока от виртуалния магазин и изработката на щампа върху избран от каталога артикул и доставката му.

Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на виртуалния магазин, и се предоставят от Изпълнителя,

като стойността им се включва в общата стойност на договора.

Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента.

Част трета от

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

се отнася до потребителите, които желаят „АРХОН7“ ООД да изработи по техен проект щампиран артикул.

Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително адрес за доставка и телефонен номер), да бъдат обработвани от магазин KYK0.com по електронен път при доставка на поръчаните стоки или услуги.

„АРХОН7“ ООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта /магазин „KYK0.com.

Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/ магазин „KYK0.com“.

Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира, а щампите могат да бъдат следните:

Избрани от предоставения във виртуалния магазин каталог, които е създаден от предоставени от потребителите картинки и снимки.

Създадени с помощта на предоставения от Изпълнителя „Редактор за уникални продукти“.

Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни от сключване на настоящия договор.

Цената на готовия продукт се калкулира автоматично посредством алгоритъм, предоставен от Изпълнителя,

като окончателната цена се предоставя на потребителя след окончателното попълване на поръчката.Всички цени в онлайн магазин KYK0.com  са с начислено ДДС и в лева.

Част 4. – НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

Чрез банков превод , наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.

По изрично съгласие на поръчващия чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.

Част 5. – ДОСТАВКА

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

на стоката или щампирания артикул се извършва чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, посочени във формата за поръчка.

Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.

Поръчващият предоставя доброволно своите лични данни необходими за изпращане-получаване на стоката. Тези лични данни (:име,телефон и адрес за доставка), Поръчващиат се съгласява да бъдат предоставени на куриерската фирма която той си е избрал.

Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката по телефона, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Част 6. – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОРЪЧВАЩИЯТ

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

ПОРЪЧВАЩИЯТ ( Потребителят / Клиентът ) има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в KYK0 в съответствие с настоящите ОУ.

Потребителят, ПОРЪЧВАЩИЯТ може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

Поръчващият има право да получи изработения по негов проект щампирана артикул по реда и условията на настоящия договор.

Поръчващият се задължава да:

Заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в KYK0, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за  ползване от други лица.

Да не нарушава поверителността на други потребители на KYK0 чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители.

Част 7. – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ( АРХОН 7 ООД )

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор.

Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

АРХОН 7 ООД  полага всички усилия да осигурява на потребителите  непрекъснат достъп до услугите в KYK0 и до уебсайта, да извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите. Да съхранява и защитава личните данни на клиентите и доставчиците си.

Част 8. – ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

С достъпа до уебсайта и използването на онлайн магазина KYK0, потребителят ( поръчващият / клиентът ) приема, декларира и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от АРХОН 7 ООД с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на KYK0, съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  и е достъпна и  тук.

АРХОН 7 ООД предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

Потребителят ( поръчващият), е информиран, че има право на информация за събраните за него данни, за право на достъп до тях, да бъдат изтрити или да възрази срещу определен начин на тяхната обработка.

Част 9. – НЕРЕДНОСТИ, ВРЪЩАНЕ НА СТОКА И ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:

некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.

Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка по вина на изпълнителя, по един от следните начини, избран от поръчващия:

Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.

Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.

Чрез връщане на сумата, платена по договора.

Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.

Оценката за произхода на нередността по щампования продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.

Отказът на Поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай Изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.

Важно! Според

Общи условия за ползване на „KYK0.com“

При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера. При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, Изпълнителят заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Поръчващия. При отказ от получената стока без да има вина Изпълнителят, то цената за доставка и връщане е за сметка на Поръчващият.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с нас на телефон: 00359 878 255 444

На основание чл.57 т.3 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.

„АРХОН7“ ООД си запазва правото да променя настоящите условия.

Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Последна промяна 25.05.2018.г.